Uživatel

Aktuální uživatel:
neprihlášen
Přihlásit
Registrace


Psychomotorický vývoj dítěte

 

Při sledování vývoje v prvních letech života se nejčastěji hodnotí vývoj duševních a pohybových dovedností tzv. psychomotorický vývoj (PMV). Jednotlivé dovednosti jsou charakteristické pro určité věkové období a vyskytují se u převážné většiny zdravé populace tohoto věku. Důležitým kritériem je posouzení, zda PMV jedince odpovídá věkovým normám nebo zda dochází k jeho opožďování. Zpomalený PMV může poukazovat na tělesné postižení dítěte nebo sociální či psychickou deprivaci dítěte.

 

Při vyšetřování PMV věnuje praktický lékař pro děti a dorost zvýšenou pozornost malým dětem, zejména kojencům do 1 roku, které rychle rostou a rychle získávají nové dovednosti. Toto období je klíčové k rozpoznání rizikových dětí, které se ve vývoji opožďují.


 


 

Dětský věk pro přehlednost dělíme na:

 • období novorozenecké - do 4 týdnů od narození
 • období kojenecké - do 1 roku
 • období batolecí - do 3 let
 • období předškolní - do 6 let
 • období školní - do 15 let (ukončení základní školní docházky)

 

Základní sledované parametry PMV:

hrubá motorika

jemná motorika

vývoj řeči

sociální vývoj

vyšetření reflexů

 

K vyšetřování PMV přistupujeme v co možná nejideálnějších podmínkách pro dítě (vhodná teplota okolí, přibližně 1 hodinu po jídle, dítě vyspané, úlekové reflexy až na konci vyšetření).

 

Hrubá motorika


Při vyšetřování hrubé motoriky sledujeme hybnost, polohu hlavy, trupu a končetin ve 3 základních polohách - na zádech, na břiše a ve svislé vzpřímené poloze. Základní tzv. uzlové body hrubé motoriky jsou:

 • 3. měsíc - dítě „pase koníčky“ (v poloze na břiše zvedne hlavu a opírá se o lokty)
 • 5. - 6. měsíc - překulí se z břicha na záda
 • 6. - 7. měsíc - překulí se ze zad na břicho
 • 8. měsíc - dostává se na všechny 4 končetiny
 • 9. měsíc - leze a sedí bez opory
 • 10. -11. měsíc - přitahuje se do stoje
 • 12. měsíc - stojí s oporou a obchází nábytek
 • 15. měsíc - začne samostatně chodit bez opory
 • 2 roky - dítě běhá, šplhá po schodech
 • 3 roky - krátce stojí na jedné noze
 • 4 roky - střídá nohy při chůzi do schodů
 • 5 let - umí skákat po jedné noze

 

Jemná motorika


 • 1. měsíc sleduje očima světlé předměty, prsty zaťaté v pěst
 • 3. měsíc – hraje si s rukama, sleduje očima
 • 6. měsíc – sahá po hračce, předá věci z ruky do ruky
 • 9. měsíc – koordinace ruka-oko-ústa
 • 12. měsíc – nůžkový úchop rukou (opozice palce)
 • 18. měsíc – čmárá po papíře, vše zkoumá, staví 2-3 kostky na sebe
 • 2 roky – samo se krmí lžičkou, obrací jednotlivé stránky
 • 3 roky – obkreslí kruh
 • 4 roky – kreslí hlavonožce (kreslené postavě chybí trup)

 

Vývoj řeči


 • 1. měsíc – pláčem dává najevo nespokojenost (hlad, zima), utiší se hlasem matky
 • 3. měsíc – brouká si, obrací se za zvukem
 • 6. měsíc – najde zdroj zvuku očima
 • 9. měsíc – zdvojuje slabiky
 • 12. měsíc – umí máma, táta
 • 18. měsíc – umí cíleně používat alespoň 5 slov
 • 2 roky – umí cíleně používat alespoň 20 slov, řekne si o jídlo, pití, toaletu
 • 3 roky – používá jednotné a množné číslo, naslouchá příběhu
 • 4 roky – popíše obrázek, mluví s ostatními
 • 5 let bezchybná výslovnost

 

Sociální vývoj


 • 1. měsíc – koncem 1. měsíce náznak úsměvu
 • 3. měsíc – usmívá se spontánně
 • 6. měsíc – raduje se z pozornosti
 • 9. měsíc – obava z cizích lidí
 • 12. měsíc – ukazuje blízké osobě náklonnost
 • 2 roky – používá lžíci, hrneček, přes den se nepomočí
 • 3 roky – dělí se s ostatními, rádo pomáhá doma
 • 4 roky – hraje si v kolektivu, má kamarády
 • 5 let – spolupracuje při hře s ostatními

 

 
Načítá se