Uživatel

Aktuální uživatel:
neprihlášen
Přihlásit
Registrace


Preventivní péče v ordinaci praktického lékaře

 

 

Preventivní prohlídky představují v práci praktického lékaře pro děti a dorost jeden ze základních postupů k předcházení či včasnému zjišťování patologických stavů. Lékař na základě zjištění vyplývajících z preventivního vyšetření zhodnotí fyzický a psychický stav organismu a zároveň by se měl pokusit odhalit případné sociální faktory, které by mohly ohrozit zdravotní stav a vývoj dítěte. V případě odchylek od normálního stavu lékař stanoví postup, který vede ke zlepšení zdravotního stavu pacienta.

 

Preventivní prohlídka má tyto části:

 

  

  • zjištění antropometrických údajů (váha, výška, obvod hlavičky )
  • kontrola senzorických funkcí (zrak, sluch)
  • komplexní pediatrické vyšetření
  • vyšetření moče 
  • posouzení rozvoje hrubé a jemné motoriky
  • posouzení výbavnosti vrozených reflexů
  • posouzení rozvoje řeči
  • posouzení zvládání školních dovedností

 

1. prohlídka

Převzetí novorozence po propuštění z porodnice - po domluvě s rodiči.

Lékař založí dokumentaci, odebere osobní a rodinnou anamnézu se zaměřením

na prenatální a perinatální okolnosti vč. gynekologické anamnézy matky.

Lékař poučí rodiče o ošetřování dítěte, výživě a zhodnotí sociální zázemí.

 

2. prohlídka

Ve 14 dnech – zahájení podávání vitaminu D, pátrání po neurologických odchylkách

 

3. prohlídka 

 V 6 týdnech – kontrola psychomotorického vývoje  

(vzpřimování, fixace zrakem, kontrola výsledku screeningu kyčlí)

 

4. prohlídka

Ve 3. měsíci – zhodnocení jemné motoriky, dle stavu zahájení očkování

 

5. prohlídka

Ve 4. měsíci – orientační vyšetření sluchu, informace o stravě dle typu (přirozená, umělá)

 

6. prohlídka

V 6.měsíci – sluchová zkouška, postup vzpřimování, informace o zavádění

nemléčného příkrmu

 

7. prohlídka

V 8. měsíci – psychomotorický vývoj, kontrola chrupu.

 

8. prohlídka

V 10. měsíci – dovednosti v jemné motorice (špetkový úchop), rozvoj řeči.

 

9. prohlídka 

Ve 12. měsíci – posouzení hrubé a jemné motoriky, přítomnost samostatné chůze,

posouzení vývoje řeči (dvojslabičná slova).

 

10. prohlídka

 V 18. měsíci – stav hrubé a jemné motoriky, sociální chování a řeč.

 

11. prohlídka

Ve 3 letech – udržování čistoty, ověření laterality (leváctví x praváctví), znalost barev

a jejich rozlišení, první cílené vyšetření smyslů a smyslových orgánů,  

vývoj řeči a sociální vývoj (doporučení pro mateřskou školu).

 

12. prohlídka

V 5 letech – posouzení školní zralosti, schopnost udržovat tělesnou čistotu,

znalost barev (pojmenování, posouzení vývoje řeči s příp. doporučením logopedické péče),

vyšetření cholesterolu a lipidového metabolismu u dětí s rizikem kardiovaskulárních chorob

v rodině.

 

13. – 16. prohlídka

V 7, 9, 11, 13 letech – vyšetření pohybového aparátu, držení těla,

sledování nástupu puberty, v 13 letech vyšetření cholesterolu a lipidového metabolismu

 u dětí s rizikem kardiovaskulárních chorob v rodině.

 

17. prohlídka

V 15 letech – hodnocení dětského období včetně průběhu puberty,

posouzení volby povolání s ohledem na zdravotní stav.

 

18. prohlídka 

V 17 letech – posouzení volby povolání s ohledem na zdravotní stav dorostence.

 

19. výstupní prohlídka

Převedení mladistvého do péče praktického lékaře pro dospělé se provádí

před dovršením 19. roku života.Načítá se